Napisz mkl.szczecin@o2.pl
Zadzwoń +48 601 189 730
Godziny10:00 - 15:00

Misja

  1. krzewienia kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
  2. wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną,
  3. wspieranie działań zmierzających do integracji i aktywizacji środowiska lokalnego,
  4. promocja zdrowia, aktywności fizycznej i zachowań pro-sportowych,
  5. prezentowanie osiągnięć sportowych społeczności lokalnej,
  6. działania na rzecz rozwoju usług skierowanych na promocję sportu i czynnej rekreacji,
  7. wzmacnianie atrakcyjności sportowej regionu,
  8. inicjowanie i kreowanie działań edukacyjnych w zakresie sportu.

Szczegóły związane z realizacją celów określa Statut Klubu.